Regulamin dla Kupujących

  • Pakiety Startowe to nazwa specjalnego panelu na portalu Biegologia.pl za pośrednictwem którego biegacz (osoba fizyczna) może nabyć prawo startu wraz ze świadczeniami określonymi przez Organizatora biegu w cenie niższej od aktualnie obowiązującej w Regulaminie imprezy.
  • Pakiety znajdujące się w naszym panelu są wynikiem współpracy reklamowej pomiędzy Organizatorem danej imprezy, a portalem Biegologia.pl i są one umieszczane w tym panelu za zgodą Organizatora.
  • Pakiety sprzedawane są w cenach promocyjnych. W szczególnych przypadkach ich cena może być równa cenie jaka panowała w Regulaminie – może to mieć miejsce w przypadku biegów gdzie limit miejsc wyczerpał się w bardzo krótkim czasie lub biegów, w których dodatkowo przeprowadzono losowanie uczestników na listy rezerwowe.
  • Ceny promocyjnych pakietów zmieniają się według terminów opłat zawartych w Regulaminach biegów.
  • Ilość dostępnych pakietów na każdy bieg jest różna i uzależniona od charakteru współpracy promocyjnej oraz wartości pakietu.
  • Zakupione pakiety nie podlegają zwrotowi. W przypadku odwołania imprezy ewentualny zwrot opłaty startowej następuje bezpośrednio przez Organizatora.
  • W przypadku chęci przepisania pakietu na inną osobę (o ile jest taka możliwość zgodnie z Regulaminem imprezy) – następuje to przez bezpośredni kontakt z Organizatorem biegu. 
  • Osoba kupująca pakiet musi mieć ukończone 18 lat.
  • Zabrania się zakupu pakietów w celu ich dalszej sprzedaży osobom trzecim.