Regulamin dla Organizatorów

Regulamin współpracy promocyjnej pomiędzy Organizatorem Biegu, a portalem Biegologia.pl.

 • Współpraca polega na wymianie barterowej – portal Biegologia.pl gwarantuje określone mailowo świadczenia reklamowe w zamian za przekazanie ustalonej ilości pakietów startowych w oparciu o stosowną umowę barterową.
 • Organizator sam przesyła wszystkie, gotowe informacje prasowe oraz zdjęcia/infografiki do wykorzystania na portalu.
 • Organizator biegu nie dokonuje żadnych płatności za wykonaną przez portal usługę.
 • Pakiety startowe zostają umieszczone w specjalnym panelu na stronie głównej Biegologia.pl i są wystawione na sprzedaż w promocyjnej cenie, według zasad określonych w Regulaminie sprzedaży lub wykorzystane przez członków Redakcji.
 • Ceny pakietów w panelu zmieniają się według terminów opłat zawartych w Regulaminach biegów.
 • W przypadku biegów najbardziej popularnych gdzie limit miejsc wyczerpuje się bardzo szybko lub dodatkowo odbywa się losowanie na listy rezerwowe – pakiety mogą wyjątkowo zostać sprzedane w cenie jaka obowiązywała w ostatnim terminie zapisów. 
 • Ilość pakietów jakie otrzymuje portal jest uzależniona od wysokości opłaty startowej i wielkości biegu i uzgadniana jest indywidualnie z Organizatorem.
 • Organizator zobowiązuje się umieścić osoby do startu w imprezie na liście startowej w ciągu 24 godzin od przesłania na maila danych tychże osób. Dane osób do startu zostaną wysłane z maila pakiety@tomaszpeiser.nazwa.pl  
 • W chwili rozpoczęcia współpracy portal Biegologia.pl staje się oficjalnym patronem/partnerem medialnym imprezy. Organizator otrzymuje mailowo logo portalu, które zobowiązuje się umieścić na swojej stronie www.
 • W przypadku odwołania imprezy – osoby, które zakupiły pakiety przez panel na Biegologia.pl otrzymują zwrot poniesionych kosztów przez Organizatora.
 • Organizator biegu zobowiązuje się do umieszczenia informacji na swoim fanpage’u (lub stronie www jeśli nie posiada fanpage’a) o partnerstwie/patronacie medialnym portalu Biegologia.pl i poinformowania swoich odbiorców o możliwości zakupu promocyjnych pakietów poprzez nasz panel.