Regulamin Biegu wirtualnego – Zamiast Strzelać petardami strzel sobie dyszkę

REGULAMIN BIEGU “ZAMIAST STRZELAĆ PETARDAMI STRZEL SOBIE DYSZKĘ”

  1. ORGANIZATOR 

Portal Biegologia.pl, którego operatorem jest Medialistka Aleksandra Peisert, ul. Dębowa 53/2, 63-004 Tulce.

2. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegania. Pokazanie światu, że strzelanie w Sylwestra petardami i fajerwerkami jest bez sensu, lepiej strzelić sobie biegową dyszkę! Pokazanie swojego szacunku dla zwierząt, które boją się Sylwestrowych strzałów.

3. TERMIN I MIEJSCE

3.1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na świecie na dowolnym dystansie, choć proponujemy aby było to 10 km.

3.2. Za oficjalny termin zawodów uznaje się datę 31 grudnia 2019, ale bieg można realizować w terminie 31.12 – 5.01.2020.

4. ZASADY BIEGU i LIMIT CZASU

4.1. Należy pokonać dowolny dystans biegiem, choć proponujemy aby było to 10 km, czyli tytułowa dyszka. BIEG NIE MA LIMITÓW CZASOWYCH.

4.2. Zachęcamy do pokonania tego dystansu biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub nordic walking.

4.3. Bieg można pokonać pojedynczo lub w grupie.

4.4. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

5. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od godz. 16:00 dnia 01.01.2020 do godz. 23:59 dnia 02.01.2020.

5.2. Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.

5.3. Zgłoszeń dokonuje się zakupując produkt na stronie biegologia.pl/sklep, odpowiednio: BIEG NIE STRZELAM – wysyłka w Polsce, BIEG NIE STRZELAM – wysyłka zagraniczna. Zakupienie produktu jest równoznaczne z zapisem na bieg i akceptacją niniejszego regulaminu.

5.4. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową.

5.5. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.

5.6. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.

5.7. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.

6. POMIAR CZASU i DYSTANSU, JAK PRZESŁAĆ SWÓJ WYNIK?

6.1 Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

6.2. Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka należy wysłać mailem na adres mailowy biegi@biegologia.pl w  nieprzekraczalnym terminie do 07.01.2020 r. podając swoje IMIĘ I NAZWISKO

6.3. Brak przesłanego wyniku w terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania medalu.

6.4. W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, wyślij nam zdjęcie zegarka potwierdzające wykonanie biegu.

6.5. Grupa biegowa pokonująca razem bieg może podesłać jedno potwierdzenie. Prosimy tylko o wpisanie wszystkich numerów startowych w treści maila.

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY

7.1. Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja kto najszybszy a kto najwolniejszy.

7.2. Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 07.01) opublikujemy na stronie głównej portalu Biegologia.pl – listę finiszerów, czyli listę wszystkich osób, które podesłały potwierdzenia wykonania biegu.

7.3. Lista finisherów pojawi się maksymalnie do dnia 09.01.2020 r.

7.4. Tylko osoby na liście finisherów otrzymają medal.

7.5.  Każdy uczestnik biegu otrzyma piękny, pamiątkowy medal, który zostanie wysłany przesyłką pocztową poleconą w terminie do 21 dni od zakończenia zawodów (czyli od daty 07.01).

8. OPŁATA STARTOWA

8.1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

39zł (jeśli przesyłka medalu odbywa się na terenie Polski)

49zł (jeśli przesyłka medalu odbywa się na terenie Europy)

8.2. Opłatę należy wnieść poprzez internetowy system płatności T-pay, przelewem bankowym lub przelewem tradycyjnym.

9. NUMER STARTOWY

9.1. W biegu nie zostaną nadane numery startowe.

9.2. Po zatwierdzeniu płatności każdy uczestnik otrzyma na maila formatkę numeru startowego do wydruku. Numer ten można wydrukować i samodzielnie wypełnić  dowolnym numerem startowym lub przerobić w każdym prostym programie graficznym dodając tekst w białym polu.

9.3. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

10.2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

10.3. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi.