No To Żółwik RUN – Regulamin zawodów

0

ORGANIZATOR 

Portal Biegologia.pl oraz Międzynarodowa Federacja Żółwiego Biegania. Nie no żart – tylko portal :)

CEL IMPREZY

Popularyzacja spokojnego biegania bez pośpiechu. Pokazanie światu, że sport to nie tylko zaciekła rywalizacja, ale też rekreacja i dobra zabawa. Promocja żółwi jako sympatycznych i bardzo bliskich wielu biegaczom zwierzątek.

TERMIN I MIEJSCE

Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na dystansie 10km. Za oficjalny termin zawodów uznaje się datę 30 czerwca 2019. Jeśli jednak komuś nie pasuje ta data może wyjątkowo bieg zrealizować w dniach: 28.06, 29.06 lub 01.07.

LIMIT CZASU

W biegu nie obowiązują żadne limity czasowe jednak aby zostać ujętym na liście żółwich finiszerów należy ukończyć bieg w czasie powyżej 60 minut.

POMIAR CZASU

Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub pulsometr. Swój wynik w postaci screena lub zdjęcia zegarka należy wysłać mailem na adres mailowy medialistka@gmail.com w terminie do 2.07.2019. Brak przesłanego wyniku jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania medalu.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od godz. 16:00 dnia 09.06.2019 do godz. 23:59 20.06.2019.

Link do formularza zgłoszeniowego będzie dostępny od pierwszego dnia zapisów na stronie wydarzenia na Facebooku.

                                                         ZAPISZ SIĘ

KLASYFIKACJA I NAGRODY

Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja. Po otrzymaniu wszystkich wyników opublikujemy na stronie głównej portalu Biegologia.pl – listę żółwiowych finiszerów. W trakcie zapisów przewidziany jest konkurs z nagrodami od naszych partnerów. Każdy uczestnik biegu otrzyma piękny, pamiątkowy medal, który zostanie wysłany pocztą w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów.

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

35zł (przesyłka medalu na terenie Polski)

45zł (przesyłka medalu za granicę)

Opłatę należy wnieść na konto wskazane w formularzu zapisów w terminie do 20.06.2019. Liczy się data zaksięgowania wpłaty. W przypadku rezygnacji z biegu nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  1. REJESTRUJESZ SIĘ PRZEZ FORMULARZ -> Kliknij
  2. Dostajesz 2 maile potwierdzające zapisanie. W drugim masz podany NUMER ZAWODNIKA
  3. Dokonujesz przelewu na konto, podając w tytule: Imię, nazwisko i numer zawodnika
  4. Gdy nie otrzymasz maila z numerem zawodnika, wyślij przelew, podając w tytule imię, nazwisko i adres

 

KONTO DO PRZELEWU:

Santander Bank Polska: 92 1090 1476 0000 0001 4196 0949
Medialistka Aleksandra Peisert, os. Rusa 4/53, 61-245 Poznań
tytułem: Imię i nazwisko, nr zawodnika

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Komentarze Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here