Regulamin – Wirtualny Charytatywny Bieg Kundelka

  1. ORGANIZATOR 

Portal Biegologia.pl, którego operatorem jest Medialistka Aleksandra Peisert, ul. Dębowa 53/2, 63-004 Tulce

2. CEL IMPREZY

Pomoc finansowa dla schroniska dla bezdomnych zwierząt

  • Bieg w czerwcu – Pomoc dla Schroniska Skałowo, gm. Kostrzyn
  • Bieg w lipcu – Pomoc dla Prusickiego serca dla zwierząt
  • Bieg w październiku – Pomoc dla Schroniska OTOZ w Elblągu

Promocja sportu

Motywacja do aktywności

Promocja biegów wirtualnych jako innowacyjnego sposobu na aktywność

3. TERMIN I MIEJSCE

3.1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na Świecie na dystansie 5 km.

3.2. TERMIN 1 października (czwartek) – 18 października (niedziela). 

3.3. Jeśli jednak komuś nie pasują te daty prosimy o kontakt indywidualny przed 1 października na maila: biegi@biegologia.pl

4. ZASADY BIEGU i LIMIT CZASU

4.1. Do zaliczenia należy pokonać 5 km aktywności: bieg, marsz, spacer, nordic walking a nawet jeśli nie lubisz na własnych nogach to rower.

4.2 Bieg można pokonać pojedynczo lub w grupie.

4.3. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

5. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od godz. 20:00 dnia 21.09.2020 do godz. 23:59 dnia 18.10.2020r. 

5.2. Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.

5.3. Zgłoszeń dokonuje się zakupując produkt na stronie biegologia.pl/sklep: Charytatywny Bieg Kundelka – bieg wirtualny

5.4. Zakupienie produktu jest równoznaczne z zapisem na bieg i akceptacją niniejszego regulaminu.

5.5. W biegu mogą brać udział osoby, które wniosły opłatę startową, lub w przypadku osób niepełnoletnich za które opłatę wznieśli rodzice lub opiekunowie.

5.6. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.

5.7. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.

5.8. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.

6. POMIAR CZASU i DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU

6.1 Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

6.2. Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka należy wysłać mailem na adres mailowy biegi@biegologia.pl w  nieprzekraczalnym terminie do 20.10.2020.

TUTUŁ MAILA POWINIEN BRZMIEĆ np. dla Adama Kowalskiego numer 120:

#120 Adam Kowalski

lub gdy Adam startuje z Anią Nowak numer #121

#120 Adam Kowalski, #121 Ania Nowak

6.3. W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, wyślij nam zdjęcie zegarka potwierdzające wykonanie biegu.

6.4. Grupa biegowa pokonująca razem bieg może podesłać jedno potwierdzenie. Prosimy tylko o wpisanie wszystkich numerów startowych w treści maila.

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY

7.1. Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja kto najszybszy a kto najwolniejszy.

7.2. Każdy uczestnik biegu otrzyma piękny, pamiątkowy medal (lub medale), który zostanie wysłany przesyłką pocztową poleconą w terminie do 14 dni od zakończenia zawodów (czyli od daty 18.10).

8. OPŁATA STARTOWA

8.1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

49 zł za medal z wysyłką na terenie Polski

59 zł za medal z wysyłką na terenie Europy

Z każdej opłaty startowej – aż 10zł przekazujemy na pomoc dla schroniska. 

8.2. Opłatę należy wnieść poprzez internetowy system płatności T-pay, przelewem bankowym lub przelewem tradycyjnym.

9. NUMER STARTOWY

9.1. Numery startowe będą nadawane dnia 30 września, a lista startowa będzie dostępna pod adresem:

Lista startowa – Charytatywny Bieg Kundelka Elbląg

9.2. Po zatwierdzeniu płatności każdy uczestnik otrzyma na maila formatkę numeru startowego do wydruku. Numer ten można wydrukować i samodzielnie wypełnić swoim numerem startowym lub przerobić w każdym prostym programie graficznym dodając tekst w białym polu.

9.3. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

10.2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

10.3. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi. 

10.4. Pamiętaj, że te wirtualne zawody to przede wszystkim dobra zabawa, gdybyś w jakimkolwiek momencie pokonywania dystansu poczuł się źle, zrezygnuj z dalszej aktywności.

10.5. Jeśli zależy Ci na jeszcze większej pomocy dla schroniska wszystkie potrzebne informacje, w tym numer konta do przelewu znajdziesz na stronie internetowej:

  • Schronisko Skałowo: http://schronisko-skalowo.pl/jak-pomoc-schronisku/
  • Prusickie Serce dla zwierząt: https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Prusickie-Serce-dla-Zwierz%C4%85t-539128313216401/
  • Schronisko Elbląg: http://www.schronisko.elblag.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53