Regulamin – Bieg Ośmiu Gwiazd

  1. ORGANIZATOR 

Portal Biegologia.pl, którego operatorem jest Medialistka Aleksandra Peisert, ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań

2. CEL IMPREZY

Promowanie biegania jako zdrowego stylu życia i fajnego sposobu na spędzanie wolnego czasu.

Umożliwienie biegaczom start w biegu i otrzymanie medalu, na co nie mogą liczyć po odwołaniu/przełożeniu wszystkich biegów.

3. TERMIN I MIEJSCE

3.1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na świecie na symbolicznym dystansie 8km. Ale jeśli nie dasz rady zrób 5km lub 3km :)

3.2. Bieg trwa w terminie: 8 stycznia – 18 stycznia. 

3.3. Jeśli jednak komuś nie pasują te daty prosimy o kontakt indywidualny przed 8 stycznia na maila: biegi@biegologia.pl

4. ZASADY BIEGU i LIMIT CZASU

4.1. Nie obowiązuje żaden limit czasowy.

4.2. Należy w terminie 08.01.2021 – 18.01.2021 pokonać dystans 8km, 5km lub 3km. 

4.3. Zachęcamy do pokonania wybranych dystansów biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub nordic walking.

4.4. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

5. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od godz. 20:00 dnia 27.11.2020 do godz. 23:59 dnia 18.00.2021.

5.2. Nie obowiązuje limit zgłoszeń

5.3. Zgłoszeń dokonuje się zakupując produkt na stronie biegologia.pl/sklep: Bieg Ośmiu Gwiazd

5.4. Zakupienie produktu jest równoznaczne z zapisem na bieg i akceptacją niniejszego regulaminu.

5.5. W biegu mogą brać udział osoby, które wniosły opłatę startową, lub w przypadku osób niepełnoletnich za które opłatę wznieśli rodzice lub opiekunowie.

5.6. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.

5.7. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.

5.8. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.

6. POMIAR CZASU i DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU

6.1 Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

6.2. Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka należy wysłać mailem na adres mailowy biegi@biegologia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2021r.

6.3. W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, wyślij nam zdjęcie zegarka potwierdzające wykonanie biegu.

6.4. Grupa biegowa pokonująca razem bieg może podesłać jedno potwierdzenie. Prosimy tylko o wpisanie wszystkich numerów startowych w treści maila.

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY

7.1. Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja kto najszybszy a kto najwolniejszy.

7.2. Każdy uczestnik biegu otrzyma piękny, pamiątkowy medal, który zostanie wysłany przesyłką pocztową poleconą w terminie do 21 dni od zakończenia zawodów (czyli od daty 18.01).

8. OPŁATA STARTOWA

8.1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

39 zł (jeśli przesyłka medalu/medali odbywa się na terenie Polski)

49 zł (jeśli przesyłka medalu/medali odbywa się na terenie Europy)

8.2. Opłatę należy wnieść poprzez internetowy system płatności T-pay, przelewem bankowym lub przelewem tradycyjnym.

9. NUMER STARTOWY

9.1. Numery startowe będą nadawane dnia 1 stycznia, a lista startowa będzie dostępna pod adresem:

Lista startowa – Bieg Ośmiu Gwiazd

9.2. Formatki numerów startowych do wydruku można znaleźć w na stronie z listą startową. Numer ten można wydrukować i samodzielnie wypełnić swoim numerem startowym lub przerobić w każdym prostym programie graficznym dodając tekst w białym polu.

9.3. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

10.2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

10.3. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi. 

10.4. Pamiętaj, że te wirtualne zawody to przede wszystkim dobra zabawa, gdybyś w jakimkolwiek momencie pokonywania dystansu poczuł się źle, zrezygnuj z dalszej aktywności.

10.5. Przed przystąpieniem do pokonywania wybranych dystansów, zwłaszcza takich których jeszcze nigdy nie pokonałeś zastanów się dobrze czy jesteś wystarczająco przygotowany na taki wysiłek.