Regulamin – Bieg po NOBLA im. Olgi Tokarczuk

  1. ORGANIZATOR 

Portal Biegologia.pl, którego operatorem jest Medialistka Aleksandra Peisert, ul. Dębowa 53/2, 63-004 Tulce

2. CEL IMPREZY

Uczczenie zdobycia nagrody Nobla przez polską pisarkę – Olgę Tokarczuk. Z okazji tego wydarzenia pokonujemy symboliczne 8 km, ponieważ jest to ósmy Nobel dla Polski. Można przebiec mniej, a można więcej – liczy się idea.

Promowanie biegania jako zdrowego stylu życia i fajnego sposobu na spędzanie wolnego czasu.

3. TERMIN I MIEJSCE

3.1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na świecie na dystansie 8 km. 8 km to dystans symboliczny, ale można pokonać mniej lub więcej.

3.2. Za oficjalny termin zawodów uznaje się datę 25 stycznia 2020. Ale bieg można zrealizować w terminie od 23.01 do 29.01.2020.

3.3. Jeśli jednak komuś nie pasują te daty prosimy o kontakt indywidualny przed 23 stycznia na maila: biegi@biegologia.pl

4. ZASADY BIEGU i LIMIT CZASU

4.1. BIEG NIE MA LIMITU CZASU.

4.2. Należy w terminie 23-29.01.2020 pokonać dowolny dystans, choć proponujemy aby było to 8 km.

4.3. Zachęcamy do pokonania tego dystansu biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub nordic walking.

4.4. Bieg można pokonać pojedynczo lub w grupie.

4.5. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

4.6. Ze względu na to, że bieg ma charakter rekreacyjny zalecamy brak pośpiechu, delektowanie się otaczającą przyrodą.

5. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od godz. 18:00 dnia 05.01.2020 do godz. 23:59 20.01.2020.

5.2. Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.

5.3. Zgłoszeń dokonuje się zakupując produkt na stronie biegologia.pl/sklep, odpowiednio: Bieg po Nobla – wysyłka w Polsce, Bieg po Nobla – wysyłka zagraniczna. Zakupienie produktu jest równoznaczne z zapisem na bieg i akceptacją niniejszego regulaminu.

5.4. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową.

5.5. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.

5.6. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.

5.7. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.

6. POMIAR CZASU i DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU

6.1 Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

6.2. Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka należy wysłać mailem na adres mailowy biegi@biegologia.pl w  nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2020.

TUTUŁ MAILA POWINIEN BRZMIEĆ np. dla Adama Kowalskiego numer 120:

#120 Adam Kowalski

lub gdy Adam startuje z Anią Nowak numer #121

#120 Adam Kowalski, #121 Ania Nowak

6.3. Brak przesłanego wyniku w terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania medalu.

6.4. W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, wyślij nam zdjęcie zegarka potwierdzające wykonanie biegu.

6.5. Grupa biegowa pokonująca razem bieg może podesłać jedno potwierdzenie. Prosimy tylko o wpisanie wszystkich numerów startowych w treści maila.

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY

7.1. Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja kto najszybszy a kto najwolniejszy.

7.2. Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 31.01) opublikujemy na stronie głównej portalu Biegologia.pl – listę finiszerów, czyli listę wszystkich osób, które podesłały potwierdzenia wykonania biegu.

7.3. Lista finisherów pojawi się maksymalnie do dnia 02.02.

7.4. Tylko osoby na liście finisherów otrzymają Medal.

7.5.  Każdy uczestnik biegu otrzyma piękny, pamiątkowy medal, który zostanie wysłany przesyłką pocztową poleconą w terminie do 14 dni od zakończenia zawodów (czyli od daty 29.01).

8. OPŁATA STARTOWA

8.1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

39zł (jeśli przesyłka medalu odbywa się na terenie Polski)

49zł (jeśli przesyłka medalu odbywa się na terenie Europy)

8.2. Opłatę należy wnieść poprzez internetowy system płatności T-pay, przelewem bankowym lub przelewem tradycyjnym.

9. NUMER STARTOWY

9.1. Numery startowe będą nadawane dnia 21 stycznia, a lista startowa będzie dostępna pod adresem:

Lista startowa – Bieg po Nobla im. Olgi Tokarczuk

9.2. Po zatwierdzeniu płatności każdy uczestnik otrzyma na maila formatkę numeru startowego do wydruku. Numer ten można wydrukować i samodzielnie wypełnić swoim numerem startowym lub przerobić w każdym prostym programie graficznym dodając tekst w białym polu.

9.3. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

10.2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

10.3. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi.