Regulamin Biegu Wirtualnego – No to Żółwik Run

REGULAMIN BIEGU NO TO ŻÓŁWIK RUN 2020

  1. ORGANIZATOR 

Portal Biegologia.pl, którego operatorem jest Medialistka Aleksandra Peisert, ul. Dębowa 53/2, 63-004 Tulce

2. CEL IMPREZY

Promowanie biegania jako zdrowego stylu życia i fajnego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Propagowanie biegania dla funu, bez pośpiechu i presji na wynik.

3. TERMIN I MIEJSCE

3.1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na świecie na dystansie 10 km

3.2. Termin: 29 czerwca (poniedziałek) – 5 lipca (niedziela). 

3.3. Jeśli jednak komuś nie pasują te daty prosimy o kontakt indywidualny przed 29 czerwca na maila: biegi@biegologia.pl

4. ZASADY BIEGU i LIMIT CZASU

4.1. BIEG ma następujący limit czasowy:

10 km w czasie wolniejszym niż 1 godzina.

4.2. Zachęcamy do pokonania tego dystansu biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub nordic walking.

4.3. Bieg można pokonać pojedynczo lub w grupie.

4.4. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

4.5. Ze względu na to, że bieg ma charakter rekreacyjny zalecamy brak pośpiechu, delektowanie się otaczającą przyrodą.

5. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od godz. 20:00 dnia 19.05.2020 r. do godz. 23:59 dnia 29.06.2020 r. 

5.2. Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.

5.3. Zgłoszeń dokonuje się zakupując produkt na stronie biegologia.pl/sklep:  No to Żółwik Run 2020 – bieg wirtualny.

5.4. Zakupienie produktu jest równoznaczne z zapisem na bieg i akceptacją niniejszego regulaminu.

5.5. Jeśli w jednym zamówieniu chcesz zamówić pakiety startowe dla kilku osób, najpierw wybierasz gdzie ma być wysyłka “do Polski” lub “do Europy”, wybierasz ilość pakietów i wrzucasz je do koszyka zakupów, potem w sekcji “uwagi do zamówienie” wpisujesz imiona i nazwiska uczestników.

5.6. W biegu mogą brać udział osoby, które wniosły opłatę startową, lub w przypadku osób niepełnoletnich za które opłatę wznieśli rodzice lub opiekunowie.

5.7. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.

5.8. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.

6. POMIAR CZASU i DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU

6.1 Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

6.2. Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka należy wysłać mailem na adres mailowy biegi@biegologia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7.07.2020 r. 

TUTUŁ MAILA POWINIEN BRZMIEĆ np. dla Adama Kowalskiego numer 120:

#120 Adam Kowalski

lub gdy Adam startuje z Anią Nowak numer #121

#120 Adam Kowalski, #121 Ania Nowak

6.3. Brak przesłanego wyniku w terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania medalu/medali.

6.4. W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, wyślij nam zdjęcie zegarka potwierdzające wykonanie biegu.

6.5. Grupa biegowa pokonująca razem bieg może podesłać jedno potwierdzenie. Prosimy tylko o wpisanie wszystkich numerów startowych w treści maila.

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY

7.1. Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja kto najszybszy a kto najwolniejszy.

7.2. Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 7.07) opublikujemy na stronie głównej portalu Biegologia.pl – listę finiszerów, czyli listę wszystkich osób, które podesłały potwierdzenia wykonania biegu.

7.3. Lista finisherów pojawi się maksymalnie do dnia 9.07.

7.4. Tylko osoby na liście finisherów otrzymają medal.

7.5. Każdy uczestnik biegu otrzyma piękny, pamiątkowy medal (lub medale), który zostanie wysłany przesyłką pocztową poleconą w terminie do 14 dni od zakończenia zawodów (czyli od daty 5.07) lub przesyłką do paczkomatu InPost.

8. OPŁATA STARTOWA

8.1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

39 zł (jeśli przesyłka medalu odbywa się na terenie Polski)

49 zł (jeśli przesyłka medalu odbywa się na terenie Europy)

8.2. Opłatę należy wnieść poprzez internetowy system płatności T-pay, przelewem bankowym lub przelewem tradycyjnym.

9. NUMER STARTOWY

9.1. Numery startowe będą nadawane dnia 25 czerwca, a lista startowa będzie dostępna pod adresem:

No to Żółwik RUN – Lista startowa

9.2. Na stronie z listą startową pojawi się też formatka numeru startowego do pobrania. Numer ten można wydrukować i samodzielnie wypełnić swoim numerem startowym lub przerobić w każdym prostym programie graficznym dodając tekst w białym polu.

9.3. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

10.2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

10.3. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi. 

10.4. Pamiętaj, że te wirtualne zawody to przede wszystkim dobra zabawa, gdybyś w jakimkolwiek momencie pokonywania dystansu poczuł się źle, zrezygnuj z dalszej aktywności.

10.5. Bieg “NO TO ŻÓŁWIK RUN” odbywa się w wyjątkowych okolicznościach. W trakcie pandemii koronawirusa zaleca się dostosowanie do obowiązujących w danym kraju przepisów bezpieczeństwa.