Regulamin – Ślimakton Wirtualny Festiwal Biegowy

  1. ORGANIZATOR 

Portal Biegologia.pl, którego operatorem jest Medialistka Aleksandra Peisert, ul. Dębowa 53/2, 63-004 Tulce

2. CEL IMPREZY

Promowanie biegania jako zdrowego stylu życia i fajnego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Propagowanie biegania dla funu, bez pośpiechu i presji na wynik.

3. TERMIN I MIEJSCE

3.1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na świecie na dystansach:

5 km, 10 km, Półmaratonu (21,0975km), Maratonu (42,195km).

3.2. Festiwal biegowy trwa kilkanaście dni w terminie: 28 marca (sobota) – 11 kwietnia (sobota). 

3.3. Jeśli jednak komuś nie pasują te daty prosimy o kontakt indywidualny przed 28 marca na maila: biegi@biegologia.pl

4. ZASADY BIEGU i LIMIT CZASU

4.1. BIEG ma następujące limity czasowe:

a) Maraton – 24 godziny

b) Półmaraton – 12 godzin

c) 10 km – 6 godzin

d) 5 km – 2 godziny

4.2. Należy w terminie 28.03.2020 – 11.04.2020 pokonać dystans, lub dystanse, które wybrało się przy zapisach. Są to dystanse 5 km, 10 km, półmaratonu i maratonu.

4.3. Jeden zawodnik może zapisać się na 1, 2, 3 lub 4 biegi. 

4.4. Przy zapisie na kilka biegów należy je pokonać osobno. Przykładowo: wybierając dystanse 10 km i 42 km, należy pokonać 42 km + 10 km osobno lub ewentualnie 52 km jednym ciągiem. Przy pokonywaniu 42 km, międzyczas z 10 km nie zostanie uznany za osobny bieg. Jeśli chce się zaliczyć 2 dystanse muszą być z nich osobne zapisy, lub jeden wspólny – sumujący je. 

4.5. Zachęcamy do pokonania wybranych dystansów biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub nordic walking.

4.6. Bieg można pokonać pojedynczo lub w grupie.

4.7. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

4.8. Ze względu na to, że bieg ma charakter rekreacyjny zalecamy brak pośpiechu, delektowanie się otaczającą przyrodą.

5. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od godz. 10:00 dnia 08.02.2020 do godz. 23:59 dnia 16.03.2020. (AKTUALIZACJA – ZAPISY TRWAJĄ DO 5.04.2010

5.2. Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.

5.3. Zgłoszeń dokonuje się zakupując produkt na stronie biegologia.pl/sklep, odpowiednio: ŚLIMAKTON – wysyłka w Polsce, ŚLIMAKTON – wysyłka zagraniczna.

5.4. Zakupienie produktu jest równoznaczne z zapisem na bieg i akceptacją niniejszego regulaminu.

5.5. Zakupując produkt wybierasz dystans, który musisz pokonać. Przy zakupie kilku medali dystanse jakie pokonasz wybierasz już na etapie zakupu.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KILKA DYSTANSÓW?

5.6. Jeśli w jednym zamówieniu chcesz zamówić pakiety startowe dla kilku osób, najpierw wybierasz dystanse dla jednej osoby i wrzucasz je do koszyka zakupów, potem klikasz “kontynuuj zamówienie”, wracasz do produktu Ślimakton i powtarzasz te czynności dla kolejnej osoby.

5.7. W biegu mogą brać udział osoby, które wniosły opłatę startową, lub w przypadku osób niepełnoletnich za które opłatę wznieśli rodzice lub opiekunowie.

5.8. LIMITY WIEKOWE dopuszczające do startu na danych dystansach:

a) 5 km – bez limitu wiekowego

b) 10 km – 12 lat

c) półmaraton – 16 lat

d) maraton – 18 lat

5.9. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.

5.10. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.

5.11. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.

6. POMIAR CZASU i DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU

6.1 Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

6.2. Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka należy wysłać mailem na adres mailowy biegi@biegologia.pl w  nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2020.

TUTUŁ MAILA POWINIEN BRZMIEĆ np. dla Adama Kowalskiego numer 120:

#120 Adam Kowalski

lub gdy Adam startuje z Anią Nowak numer #121

#120 Adam Kowalski, #121 Ania Nowak

6.3. Brak przesłanego wyniku w terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania medalu/medali.

6.4. Przy przesłaniu potwierdzenia za mniejszą ilość dystansów, niż wynika z zapisu danego uczestnika, uczestnik otrzyma tylko te medale, za które wysłał potwierdzenie.

Przykładowo: zapisałeś się na 3 dystanse: 5km, 10km i 21km. Jednak w wyznaczonym terminie pokonałeś tylko dystanse 5 km i 21 km i wysłałeś potwierdzenie ich pokonania. Więc należą Ci się tylko medale za te 2 pokonane dystanse.

6.5. W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, wyślij nam zdjęcie zegarka potwierdzające wykonanie biegu.

6.6. Grupa biegowa pokonująca razem bieg może podesłać jedno potwierdzenie. Prosimy tylko o wpisanie wszystkich numerów startowych w treści maila.

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY

7.1. Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja kto najszybszy a kto najwolniejszy.

7.2. Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 15.04) opublikujemy na stronie głównej portalu Biegologia.pl – listę finiszerów, czyli listę wszystkich osób, które podesłały potwierdzenia wykonania biegu.

7.3. Lista finisherów pojawi się maksymalnie do dnia 16.04.

7.4. Tylko osoby na liście finisherów otrzymają medal/medale.

7.5. Każdy uczestnik biegu otrzyma piękny, pamiątkowy medal (lub medale), który zostanie wysłany przesyłką pocztową poleconą w terminie do 14 dni od zakończenia zawodów (czyli od daty 11.04).

8. OPŁATA STARTOWA

8.1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

39 zł za pierwszy medal + 29 zł za każdy kolejny medal dla jednego uczestnika (jeśli przesyłka medalu/medali odbywa się na terenie Polski)

49 zł za pierwszy medal + 39 zł za każdy kolejny medal dla jednego uczestnika (jeśli przesyłka medalu/medali odbywa się na terenie Europy)

8.2. Opłatę należy wnieść poprzez internetowy system płatności T-pay, przelewem bankowym lub przelewem tradycyjnym.

9. NUMER STARTOWY

9.1. Numery startowe będą nadawane dnia 18 marca, a lista startowa będzie dostępna pod adresem:

https://biegologia.pl/lista-startowa-slimakton/

9.2. Po zatwierdzeniu płatności każdy uczestnik otrzyma na maila formatkę numeru startowego do wydruku. Numer ten można wydrukować i samodzielnie wypełnić swoim numerem startowym lub przerobić w każdym prostym programie graficznym dodając tekst w białym polu.

9.3. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

10.2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

10.3. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi. 

10.4. Pamiętaj, że te wirtualne zawody to przede wszystkim dobra zabawa, gdybyś w jakimkolwiek momencie pokonywania dystansu poczuł się źle, zrezygnuj z dalszej aktywności.

10.5. Przed przystąpieniem do pokonywania wybranych dystansów, zwłaszcza takich których jeszcze nigdy nie pokonałeś zastanów się dobrze czy jesteś wystarczająco przygotowany na taki wysiłek. Pamiętaj, że limity biegu są na tyle wysokie abyś mógł pokonać te dystanse marszem, spacerem, robiąc sobie przerwy, zjeść coś w międzyczasie itp.