Regulamin – Wirtualny Bieg Janusza

  1. ORGANIZATOR 

Portal Biegologia.pl, którego operatorem jest Medialistka Aleksandra Peisert, ul. Dębowa 53/2, 63-004 Tulce

2. CEL IMPREZY

Promowanie biegania/nordic walking/spacerów jako zdrowego stylu życia i fajnego sposobu na spędzanie wolnego.

Wzmacnianie odporności poprzez rekreacyjną aktywność fizyczną.

 

3. TERMIN I MIEJSCE

3.1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na świecie.

3.2. Bieg można zrealizować w terminie od 13.07 do 26.07.2020 r.  TRWA DOGRYWKA: BIEG MOŻNA REALIZOWAĆ W DOWOLNYM TERMINIE. 

3.3. Jeśli jednak komuś nie pasują te daty prosimy o kontakt indywidualny na maila: biegi@biegologia.pl

4. ZASADY BIEGU i LIMIT CZASU

4.1. BIEG NIE MA LIMITU CZASU. Należy go pokonać dowolnym tempem.

4.2. Oficjalny dystansem biegu jest 10 km, ale zadanie na ten bieg to oszukać! Należy pokonać dowolny dystans – byle nie równe 10 km. 

4.3. Zachęcamy do pokonania tego dystansu biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub nordic walking, a nawet rowerem.

4.4. Bieg można pokonać pojedynczo lub w grupie.

4.5. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

4.6. Ze względu na to, że bieg ma charakter rekreacyjny zalecamy brak pośpiechu, delektowanie się otaczającą przyrodą.

5. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od godz. 17:00 dnia 1.07.2020 do godz. 23:59 20.07.2020.  WYCZERPANIA LIMITU MEDALI. 

5.2. Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.

5.3. Zgłoszeń dokonuje się zakupując produkt na stronie biegologia.pl/sklep WIRTUALNY BIEG JANUSZA. Zakupienie produktu jest równoznaczne z zapisem na bieg i akceptacją niniejszego regulaminu.

5.4. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową.

5.5. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.

5.6. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.

5.7. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.

6. POMIAR CZASU i DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU

6.1 Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

6.2. Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) – należy wysłać mailem na adres mailowy biegi@biegologia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28.07.2020.  TRWA DOGRYWKA: swój wynik wyślij po zakończeniu realizacji biegu, a my w ciągu 7 dni wyślemy Ci medal 

TUTUŁ MAILA POWINIEN BRZMIEĆ:

imię i nazwisko, BIEG JANUSZA

6.3. Brak przesłanego wyniku w terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania medalu.

6.4. W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, wyślij nam zdjęcie z biegu.

6.5. Grupa biegowa osób pokonująca razem bieg może podesłać jedno potwierdzenie. Prosimy tylko o wpisanie wszystkich numerów startowych w treści maila.

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY

7.1. Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja kto najszybszy a kto najwolniejszy.

7.2. Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 28.07) opublikujemy na stronie portalu biegologia.pl/biegi-wirtualne – listę finiszerów, czyli listę wszystkich osób, które podesłały potwierdzenia wykonania biegu.

7.3. Lista finisherów pojawi się maksymalnie do dnia 31.07

7.4. Tylko osoby na liście finisherów otrzymają medal.

7.5.  Każdy uczestnik biegu otrzyma piękny, pamiątkowy medal, który zostanie wysłany przesyłką pocztową poleconą/lub do paczkomatu w terminie do 21 dni od zakończenia zawodów (czyli od daty 26.07).

7.6. O terminie wysyłki i numerze przesyłki poinformujemy każdego uczestnika drogą mailową.

8. OPŁATA STARTOWA

8.1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

45 zł (jeśli przesyłka medalu odbywa się na terenie Polski)

55 zł (jeśli przesyłka medalu odbywa się na terenie Europy)

8.2. Opłatę należy wnieść poprzez internetowy system płatności T-pay, przelewem bankowym lub przelewem tradycyjnym.

9. NUMER STARTOWY

9.1. Numery startowe będą nadawane 10 lipca, lista startowa będzie aktualizowana co około 24 godziny. Lista startowa będzie dostępna pod adresem:

LISTA STARTOWA – Bieg Janusza

9.2. Na stronie z listą startową pojawi się też formatka numeru startowego do wydruku. Numer ten można wydrukować i samodzielnie wypełnić swoim numerem startowym lub przerobić w każdym prostym programie graficznym dodając tekst w białym polu.

9.3. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

10.2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

10.3. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi. 

10.4. Bieg “Wirtualny Bieg Janusza” odbywa się w wyjątkowych okolicznościach. W trakcie trwającej nadal pandemii koronawirusa. Zaleca się więc zachowanie ostrożności.