Regulamin – Wirtualny Bieg po Cmoka

  1. ORGANIZATOR 

Portal Biegologia.pl, którego operatorem jest Medialistka Aleksandra Peisert, ul. Dębowa 53/2, 63-004 Tulce

2. CEL IMPREZY

Promowanie biegania jako zdrowego stylu życia i fajnego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Propagowanie biegania dla funu, bez pośpiechu i presji na wynik. Propagowanie pocałunków jako najlepszego sposobu na wyrażenie swojej sympatii lub miłości.

3. TERMIN I MIEJSCE

3.1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na świecie na dystansie 4 km lub 14 km (do wyboru).

3.2. Za oficjalny termin zawodów uznaje się datę 14 lutego 2020. Ale bieg można zrealizować w terminie od 10.02 do 16.02.2020.

3.3. Jeśli jednak komuś nie pasują te daty prosimy o kontakt indywidualny przed 10 lutego na maila: biegi@biegologia.pl

4. ZASADY BIEGU i LIMIT CZASU

4.1. BIEG NIE MA LIMITU CZASU.

4.2. Należy w terminie 10-16.02.2020 pokonać dystans 4 km lub 14 km.

4.3. Drugim koniecznym elementem biegu jest wykonanie zdjęcia z buziakiem – Na zdjęciu możesz być Ty całujący kogoś, ktoś całujący Ciebie, możesz po prostu przesłać cmoka do wszystkich, pocałować swoją kurtkę, buty, drzewo, cokolwiek! W tym biegu buziak to konieczność aby otrzymać medal. 

UWAGA!  Zdjęcie z buziakiem wysyłasz tylko do nas i nie będzie ono przez nas nigdzie opublikowane. Chyba że samodzielnie je gdzieś opublikujesz. 

4.4. Zachęcamy do pokonania tych dystansów biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub nordic walking.

4.5. Bieg można pokonać pojedynczo lub w grupie.

4.6. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

4.7. Ze względu na to, że bieg ma charakter rekreacyjny zalecamy brak pośpiechu, delektowanie się otaczającą przyrodą.

5. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od godz. 18:00 dnia 18.01.2020 do godz. 23:59 03.02.2020.

5.2. Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.

5.3. Zgłoszeń dokonuje się zakupując produkt na stronie biegologia.pl/sklep, odpowiednio: Bieg po CMOKA – wysyłka w Polsce, Bieg po CMOKA – wysyłka zagraniczna. Zakupienie produktu jest równoznaczne z zapisem na bieg i akceptacją niniejszego regulaminu.

5.4. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową.

5.5. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.

5.6. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.

5.7. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.

6. POMIAR CZASU i DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU

6.1 Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

6.2. Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka + zdjęcie z buziakiem należy wysłać mailem na adres mailowy biegi@biegologia.pl w  nieprzekraczalnym terminie do 18.02.2020.

TUTUŁ MAILA POWINIEN BRZMIEĆ np. dla Adama Kowalskiego numer 120:

#120 Adam Kowalski

lub gdy Adam startuje z Anią Nowak numer #121

#120 Adam Kowalski, #121 Ania Nowak

6.3. Brak przesłanego wyniku w terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania medalu.

6.4. W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, wyślij nam zdjęcie zegarka potwierdzające wykonanie biegu.

6.5. Grupa biegowa pokonująca razem bieg może podesłać jedno potwierdzenie. Prosimy tylko o wpisanie wszystkich numerów startowych w treści maila.

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY

7.1. Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja kto najszybszy a kto najwolniejszy.

7.2. Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 18.02) opublikujemy na stronie głównej portalu Biegologia.pl – listę finiszerów, czyli listę wszystkich osób, które podesłały potwierdzenia wykonania biegu.

7.3. Lista finisherów pojawi się maksymalnie do dnia 20.02.

7.4. Tylko osoby na liście finisherów otrzymają Medal.

7.5.  Każdy uczestnik biegu otrzyma piękny, pamiątkowy medal, który zostanie wysłany przesyłką pocztową poleconą w terminie do 14 dni od zakończenia zawodów (czyli od daty 16.02).

8. OPŁATA STARTOWA

8.1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

39zł (jeśli przesyłka medalu odbywa się na terenie Polski)

49zł (jeśli przesyłka medalu odbywa się na terenie Europy)

8.2. Opłatę należy wnieść poprzez internetowy system płatności T-pay, przelewem bankowym lub przelewem tradycyjnym.

9. NUMER STARTOWY

9.1. Numery startowe będą nadawane dnia 5 lutego, a lista startowa będzie dostępna pod adresem:

LISTA startowa – Bieg po Cmoka

9.2. Po zatwierdzeniu płatności każdy uczestnik otrzyma na maila formatkę numeru startowego do wydruku. Numer ten można wydrukować i samodzielnie wypełnić swoim numerem startowym lub przerobić w każdym prostym programie graficznym dodając tekst w białym polu.

9.3. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

10.2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

10.3. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi.