Regulamin – Żółwikers Run 2020

  1. ORGANIZATOR 

Portal Biegologia.pl, którego operatorem jest Medialistka Aleksandra Peisert, ul. Dębowa 53/2, 63-004 Tulce

2. CEL IMPREZY

Promowanie biegania jako zdrowego stylu życia i fajnego sposobu na spędzanie wolnego czasu.

Promowanie biegania bez pośpiechu.

Integracja grupy Żółwikersi na facebooku (https://www.facebook.com/groups/1579938802109557/)

3. TERMIN I MIEJSCE

3.1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na świecie na dystansie 5 km lub 10 km.

3.2. Bieg można zrealizować w terminie od 23.05 do 31.05.2020 r.

3.3. Jeśli jednak komuś nie pasują te daty prosimy o kontakt indywidualny przed 23 maja na maila: biegi@biegologia.pl

4. ZASADY BIEGU i LIMIT CZASU

4.1. BIEG NIE MA LIMITU CZASU. Należy go pokonać powoli, ciesząc się otoczeniem i nie biec szybciej niż 30 min na 5 km lub 60 min na 10 km.

4.2. Należy w terminie 23-31.05.2020 r. pokonać dystans 5 km lub 10 km.

4.3. Zachęcamy do pokonania tego dystansu biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub nordic walking.

4.4. Bieg można pokonać pojedynczo lub w grupie.

4.5. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

4.6. Ze względu na to, że bieg ma charakter rekreacyjny zalecamy brak pośpiechu, delektowanie się otaczającą przyrodą.

5. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od godz. 17:00 dnia 1.03.2020 do godz. 23:59 28.05.2020.

5.2. Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.

5.3. Zgłoszeń dokonuje się zakupując produkt na stronie biegologia.pl/sklep, odpowiednio: ŻÓŁWIKERS RUN – wysyłka w Polsce, ŻÓŁWIKERS RUN – wysyłka zagraniczna. Zakupienie produktu jest równoznaczne z zapisem na bieg i akceptacją niniejszego regulaminu.

5.4. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową.

5.5. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.

5.6. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.

5.7. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.

6. POMIAR CZASU i DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU

6.1 Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

6.2. Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka należy wysłać mailem na adres mailowy biegi@biegologia.pl w  nieprzekraczalnym terminie do 2.06.2020.

TUTUŁ MAILA POWINIEN BRZMIEĆ np. dla Adama Kowalskiego numer 120:

#120 Adam Kowalski

lub gdy Adam startuje z Anią Nowak numer #121

#120 Adam Kowalski, #121 Ania Nowak

6.3. Brak przesłanego wyniku w terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania medalu.

6.4. W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, wyślij nam zdjęcie zegarka potwierdzające wykonanie biegu.

6.5. Grupa biegowa pokonująca razem bieg może podesłać jedno potwierdzenie. Prosimy tylko o wpisanie wszystkich numerów startowych w treści maila.

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY

7.1. Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja kto najszybszy a kto najwolniejszy.

7.2. Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 2.06) opublikujemy na stronie głównej portalu Biegologia.pl – listę finiszerów, czyli listę wszystkich osób, które podesłały potwierdzenia wykonania biegu.

7.3. Lista finisherów pojawi się maksymalnie do dnia 03.06.

7.4. Tylko osoby na liście finisherów otrzymają Medal.

7.5.  Każdy uczestnik biegu otrzyma piękny, pamiątkowy medal, który zostanie wysłany przesyłką pocztową poleconą w terminie do 14 dni od zakończenia zawodów (czyli od daty 31.05).

8. OPŁATA STARTOWA

8.1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

39zł (jeśli przesyłka medalu odbywa się na terenie Polski)

49zł (jeśli przesyłka medalu odbywa się na terenie Europy)

8.2. Opłatę należy wnieść poprzez internetowy system płatności T-pay, przelewem bankowym lub przelewem tradycyjnym.

9. NUMER STARTOWY

9.1. Numery startowe będą nadawane dnia 20 MAJA, a lista startowa będzie dostępna pod adresem:

Lista startowa – Żółwikers RUN 2020

9.2. Po zatwierdzeniu płatności każdy uczestnik otrzyma na maila formatkę numeru startowego do wydruku. Numer ten można wydrukować i samodzielnie wypełnić swoim numerem startowym lub przerobić w każdym prostym programie graficznym dodając tekst w białym polu.

9.3. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

10.2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

10.3. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi.