Śmierć na biegu – może spotkać każdego z nas!

0
śmierć na biegu

W ostatnich latach coraz więcej ludzi decyduje się na start w zawodach biegowych. Biegi masowe osiągają liczbę nawet kilkunastu-kilkudziesięciu tysięcy „finisherów”. Niestety coraz częściej pojawiają się doniesienia o śmierci biegacza podczas biegu lub tuż za metą. Taka wiadomość zawsze jest niesłychanie przybijająca, nie tylko dla rodziny i przyjaciół biegacza, ale także dla całej biegowej społeczności. Smutne jest to, że zbyt często są to ludzie młodzi, na których przecież nie powinna przyjść jeszcze pora.Dlaczego więc tak się dzieje?  Czy można takim sytuacjom zaradzić w jakikolwiek sposób?

 

Nagła śmierć sercowa i statystyki

Nagła śmierć sercowa (ang. sudden cardiac death, SCD) jest śmiercią niespodziewaną, której zapowiedzią jest nagła utrata przytomności w przeciągu godziny od wystąpienia objawów ostrych (występuje u osób ze znaną chorobą serca lub z chorobą jeszcze nie zdiagnozowaną).

U sportowców taki rodzaj śmierci występuje niezwykle rzadko. Według danych z wielkich ośrodków medycyny sportowej taka śmierć występuje 1 na 200-280 tysięcy przypadków osób uprawiających sport. Warto jednak podkreślić, że te dane dotyczą wszystkich możliwych dyscyplin sportowych. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że w różnych dyscyplinach sportowych obciążenie układu krążenia jest różnego stopnia, a w bieganiu zwłaszcza długodystansowym obciążenia te są dość znaczne – nie powinno dziwić, że dla biegaczy te statystyki wyglądają trochę inaczej. Częstość nagłych zgonów w przypadku maratończyków wynosi
1 zgon/ 50 000 biegaczy /rok. Można powiedzieć, że nie jest to dużo – jeśli jednak spotyka to biegacza z naszego kręgu, lub bardzo nam bliską osobę wtedy nasuwa się wiele pytań o to czy nie można było temu zapobiec?

 

Przyczyny nagłej śmierci na biegu

Wielu badaczy skupiło swoją uwagę na temacie nagłej śmierci sercowej, Maron i in. przyglądali się temu zjawisku przez ponad 20 lat, aby stworzyć mocno udokumentowany materiał badań. Według nich (oraz wielu innym badaczy zajmujących się tym tematem) ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę jest wiek sportowca. Granicą wiekową, która różnicuje przyczyny nagłej śmierci sercowej określono jako 35 lat.

Wśród głównych przyczyn śmierci u młodych sportowców (poniżej 35 lat)  jest kardiomiopatia przerostowa i samoistny przerost lewej komory (około 66% zgonów). Niestety w większość przypadków czynnik sprawczy to genetyka. Z badań ośrodka badawczego Harvard University wynika, że u 90-95% badanych z kardiomiopatią występowały nieprawidłowości w zapisie EKG. Niestety często nie obserwuje się żadnych dodatkowych objawów, a tylko czasem obserwuje się duszność wysiłkową, omdlenia i bóle dławicowe.

Przyczyny śmierci u starszych sportowców (powyżej 35 lat) to głównie choroba niedokrwienna serca (80% przypadków zgonów), a u ponad połowy rozpoznano objawy choroby naczyń wieńcowych (znaczne przewężenia miażdżycowe naczyń wieńcowych, nawet powyżej 75%). Niestety u wielu z nich ostra niewydolność wieńcowa i nagły zgon – były pierwszymi objawami choroby.

Wśród głównych przyczyn dla obu grup wiekowych wymienia się więc:

Przyczyny nagłej śmierci sercowej sportowców

kardiomiopatia przerostowa i rozstrzeniowa, zapalenie mięśnia sercowego, arytmogenna dysplazja prawokomorowa
wrodzone wady tętnic wieńcowych
choroba tętnic wieńcowych
pęknięcie tętniaka aorty
choroby zastawek: zwężenie aorty, wypadanie zastawki mitralnej
arytmie
narkotyki i leki: steroidy anaboliczne, kokaina, efedryna itd.
udar cieplny

 

Komentarze Facebook